نمازجمعه اخیرتهران ونمایش جالبی ازتفاوت دونسل

بی تفاوتی جوانانی که شاید به زور آورده  شده اند در هنگامی که سایر نمازگزاران مشغول سردادن شعار مرگ بر این و مرگ بر آن و یا صلوات فرستادن هستند ، جالب است . دقت کنید حتی یک جوان همراهی نمیکند و شعار نمی دهد . مبارک باد این  ATT1رویداد خجسته که امید آفرین است

(برگرفته از وب سایت هفت تیر)

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to نمازجمعه اخیرتهران ونمایش جالبی ازتفاوت دونسل

  1. حرف حساب says:

    باید به فکر از بین بردن جهالت بود قبل از هر چیز دیگه

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s