برای کدام مخاطب؟

این اعتراض یک زن در اوکراین درخصوص نقض حقوق بشر هست

به نظر شما صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران اين خبر را براي كدام دسته از مخاطبان خود تهيه مي كند؟

به ميكروفن سمت چپ نگاه كنید
Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s