در سخنرانی احمدی نژاد حتی نمایندگان  مالت و مالی هم حضور نداشتند.درست مثل چوپان دروغگو شده ای که حتی وقتی راست هم میگویی دیگر کسی خریدار حرف هایت نیست.

https://i1.wp.com/www.hambasteginews.com/wp-content/uploads/2011/09/162.jpg

 

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to

  1. سید says:

    اخه چرت و پرت و مزخرف از یه ادم دزد و کا سه لیس شنیدن می خواهد .احمد اراجیف دنبال یه گوش مفته

  2. مهراندیش says:

    اونهایی که نشستن یا دارند ایمیل چک میکنند و یا دارند مشقشون را مینویسند. چون اصلا گوشی نگذاشتن

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s