دوستان خواهشا به هیچگونه شایعه ای توجه نکنید!

مسیر امروز از امام حسین تا آزادی.انرژی خود را صرف شایعات نکنید.ممکن است بعضی از حرکات در قسمت های دیگر شهر نیز انجام شود اما این مسیر حیاتی نباید خالی بماند.قدرت تظاهرات در یک نمایش سراسری با صلابت است نه در تظاهرات پراکنده ای که به راحتی قابل سرکوب است.بعضی ها سعی در متفرق کردن جمعیت دارند به مکان های مختلف.هوشیار باشید.به امید ایرانی آباد و آزاد

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to دوستان خواهشا به هیچگونه شایعه ای توجه نکنید!

  1. بهار says:

    چرا جوانان مردم را تحریک می کنید ؟ این همه گل پر پر شدند بس نیست ، چرا با احساسات جوانان بازی می کنید ، دست بردارید یه فکر درست بکنید با مردن هیچ چیز درست نمی شود فقط از نیروهای مفید و مستعد کم می شود .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s