آیا 25 بهمن کسی به خیابان خواهد آمد؟

امروز همسرم پرسید آیا 25 بهمن کسی به خیابان خواهد آمد؟اتفاقی خواهد افتاد؟پاسخ من این بود:

مهم 25 نیست مهم 22 بهمن (فردا) است.

در 22 بهمن 3 دسته به خیابان خواهند آمد:

دسته اول افراد بیسواد و نا آگاهی که خواسته یا ناخواسته در ناآگاهی قرار گرفته اند.بیشتر آنها انسان های ساده ای هستند که فریب بازی های سیاسی و دینی روحانیون را خورده اند.به راحتی با به میان آوردن اسم شهدا یا اسلام و ترساندن از دشمن خارجی که ضد دین است تحریک شده و برای دفاع از باورهای خودشان به خیابان می آیند.عمدتا هم انسان های فقیری هستند که با یک کیک و ساندیس خرسند میشوند.گناه این عده فقر آگاهی است.

دسته دوم

انسان هایی هستند که یا از ترس تنبیه  یا به طمع تشویق (از طرف اداره یا سازمان) می آیند. ترس و طمع هم دو خصلت منفی انسانی که در بیشتر ما وجود دارد.نمیشود قضاوتشان کرد.

دسته سوم کسانی هستند که جزیی از گردانندگان این بازی هستند یعنی کسانی که مستقیما از این بازی سود میبرند.صاحبان اصلی قدرت که در واقع منشا ترس هستند.اینها فریب خوردگان قدرت اند.یک خصلت منفی دیگر انسانی.

با استفاده از ترس و ناآگاهی توده حاکمیت میتواند با ثروت و قدرت خودش قشر آگاه را حتی اگر در اکثریت هم باشند در اسارت خویش نگه دارد.  علیرغم دانستن حقیقت آنقدر بازی ترس و قدرت در دسته دوم و سوم قوی است که تقریبا نمیتوان در رابطه با آنها کاری کرد. اما در مورد دسته اول که درواقع  بازوی قدرت حاکمیت است، وظیفه من و تو آگاهی رسانی و روشنگری است.

اما آیا 25 بهمن کسی به خیابان می آید؟ نمیدانم! شاید آری شاید هم نه! اما هدفم از نوشتار بالا فقط یک چیز بود.دوستان خوبم.اگر در 25 بهمن بیرون رفتی و شوری عظیم به پا کردی به خودت ببال چون بر ترس هایت غلبه کردی و برای آرمانت و رویایت جنگیدی و اگر ترسیدی و در خانه ماندی از خودت دلگیر نباش همه میترسند من، تو و بیشتر از همه خود صاحب قدرت. روزی بر ترسهایمان غلبه خواهیم کرد. چه بیاییم و چه نیاییم حقیقت تغییر نخواهد کرد. دیدی که چگونه تمام دروغ های سی ساله این حکوت در یک سال عیان شد.پس نا امید نشو.زمان از مال من و توست.عطر ندا و سهراب در کوچه کوچه این سرزمین پخش خواهد شد و آگاهی و آزادی را برای همه به ارمغان خواهد آورد. این موج سبز را سر باز ایستادن نیست. چه یک سال چه ده سال دروغ و تاریکی رفتنی است…

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to آیا 25 بهمن کسی به خیابان خواهد آمد؟

  1. سهراب says:

    عالی بود ممنون

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s