!اطلاع رسانی فقط در بالاترین نیست

دوستان عزیز باور کنید تهران فقط بالاترین نیست. هم اکنون موضوع داغ با تعداد زیادی لینک ارسال شده همه در مورد راهپیمایی 25 بهمنه.ارسال لینک های زیادی و شعاری فقط اتلاف وقت و انرژی است. به جای ارسال لینک در بالاترین بهتر نیست این مطلب را در فیسبوک تیوتر یا یوتیوب برای دوستانتان ارسال کنید؟ میتوانید مطلب را برای دوستانتان ایمیل کنید.همه مثل من و شما به اینترنت یا بالاترین دسترسی ندارند و از شور و هیجان اینجا بی اطلاع هستند. تعداد بسیار زیادی از خارج از کشور یا شهرهای غیر از تهران خواننده این سایت هستند پس فکر نکنید هرکس که مثبت داده یا کامنت گذاشته 22 بهمن با شماست. همکار شما در سر کار یا دوستانتان، فامیل یا بقال سر کوچه و …. کسانی هستند که باید مطلع شوند نه خواننده های مجازی بالاترین که خدا رو شکر تا الان کاملا آگاه شده اند. اگر هدفتان از ارسال این گونه لینک ها کسب امتیاز هست به خدا الان زمان مناسبی نیست.هدف بزرگ را فراموش نکنیم.

به امید ایرانی آزاد و آباد

Advertisements
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

One Response to !اطلاع رسانی فقط در بالاترین نیست

  1. .nashenas says:

    صحبت رو در رو و آگاه کردن یک روستایی و یا یکنفر در حاشیه شهر ها بیشتر از میلیون ها لینک کامپیوتری ارزش دارد تا وفت داریم باید به این محل ها برویم و مردم را آگاه کنیم . ا.ن. با پخش پول و تحمیق و فریب مردم از آنجا ها برای سرکوب نیرو میاره
    این مطاب را لینک کنید

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s